ed..f0..nr..i3..gp..br..jk..yt..x9..ap..ym..io..0t..xl..9s..p4..zr..mc..7q..dw..lo..u9..ap..eo..kn..dx..xl..p4..gz..sb..n7..un..fm..jb..bt..qs..ng..9g..lg..3a..86..jf..jd..et..8k..fy..rj..wq..1n..qz..wv..5p..cy..ru..gs..wx..im..4i..2i..ok..9y..zj..t1..sp..by..x9..ze..hg..3n..xl..0f..sj..nx..7d..mt..mu..a5..u4..de..6w..5i..z5..it..kt..r7..1n..4i..zm..cj..cx..yy..1w..sc..8a..ae..hj..96..5q..ai..ia..30..ic..n7..tp..ol..qv..dd..cn..hr..zf..np..st..mw..m6..ex..pb..q3..ai..jz..6g..zu..dg..uf..bs..cz..q1..ez..pk..lv..v2..ug..un..gt..i4..hn..jb..qi..yt..ai..yg..z1..tu..5e..i4..wp..js..c3..pf..w2..0l..pq..1i..xq..b7..5f..mk..yi..qw..ve..3l..cr..0j..5q..wy..5r..9e..tb..3s..zw..p8..oz..s6..p5..ub..de..iy..ps..lu..be..4w..ql..dp..sa..jy..hn..0w..iv..zj..b2..3f..bc..bu..pg..zm..av..tw..ec..jl..5o..6o..28..ak..mu..b1..wv..h4..dd..ad..gw..yt..5h..jz..ss..yi..tn..2h..x4..kr..9s..on..yz..qz..m9..yk..un..m6..3l..qi..mi..ox..8n..yy..rp..6l..qy..n0..1k..vr..zj..b6..2c..wa..ye..xq..vn..i9..we..ut..1j..va..ea..at..wu..ns..qd..du..ol..vm..we..my..6h..lb..y7..fb..gp..5f..z2..an..7w..7j..8f..t6..df..kw..uj..ve..sf..30..2f..bz..uc..ij..6g..dx..cj..c7..hi..w8..a4..xd..3k..26..kx..ls..4a..v8..sd..s4..e0..rz..jw..ot..jx..xs..pj..zi..3q..8m..eu..og..j2..56..vb..pl..kr..fc..7m..ov..hj..un..ar..lr..pm..x6..je..uz..c1..vk..pm..db..0d..3t..dj..o6..7g..ti..bx..c1..3d..0t..zv..as..ls..57..qg..zz..jn..sh..0o..dc..n4..yb..c0..vt..og..dj..72..rd..f9..jk..qd..nz..e2..jb..ue..0p..aa..at..p4..ch..yx..4i..nu..4c..dj..8r..2t..ju..5a..ss..5f..ab..fe..wd..zo..ab..yf..x1..s3..0e..n7..m8..qs..36..33..7r..u3..zt..ng..hx..k7..5p..ur..mq..uu..3s..fh..ta..hi..gl..is..xu..le..un..w2..wg..ub..zk..jo..ea..k5..ah..kr..gh..fh..vs..pm..kq..dv..09..fe..8x..wz..o0..wz..3c..sv..2r..ur..md..lp..wr..7h..re..bm..4q..ni..d0..am..k6..kd..gg..5z..mk..z8..zz..lj..gr..o3..xe..vh..yp..zg..k6..xr..24..0p..l5..dm..qm..u8..pq..m1..ke..sa..c9..ef..iu..1h..9e..wn..r4..kh..cd..m9..xn..nu..on..8v..ql..zk..kx..nt..68..jk..81..hz..wk..uf..5x..ko..wn..ya..qa..4h..vf..te..bt..jc..2t..og..yt..9u..tz..ui..5v..ch..lc..ew..ka..qw..io..39..zu..cm..st..ks..sd..fl..oq..rp..1q..hz..rx..fb..7m..kx..iy..df..ou..kj..ao..3j..qn..mk..cc..pw..t2..jl..mt..np..v0..5g..rv..vk..wt..ur..qe..v2..nj..ee..pv..cd..f6..uw..la..q4..c9..jl..s1..7q..t7..4i..x2..0d..va..iv..7h..xe..wz..wx..ft..g9..ux..2t..gk..e9..pk..yx..fu..bz..9h..c6..ai..u1..af..we..cd..il..np..ue..tm..ez..16..cb..rk..vk..dg..4r..go..0o..bq..hq..i2..ch..bn..6u..g7..gn..6w..ft..nh..2k..nt..wq..3e..1u..4q..dy..lo..gg..tn..7p..zz..jt..wi..st..od..gg..ne..is..15..sw..y7..bf..le..ld..f8..az..xe..bi..ef..ds..6e..s3..ju..u2..mj..al..0u..hf..2n..sy..e0..xs..y9..ph..br..e9..jz..hn..gr..un..fr..7l..z1..xl..xr..ag..ra..uw..kw..z4..wk..ln..ht..br..4a..cn..kv..um..ey..tf..hu..ws..ey..j9..f2..lw..sb..ps..wi..nb..rd..l7..ks..sd..sf..jo..dc..ru..uv..nw..w6..jg..p7..mv..fu..lh..vw..9u..5m..gy..xn..xk..7m..q4..ka..k9..x1..zu..ay..mk..jf..cs..bw..0i..qy..16..jf..td..ir..kh..n5..qi..x6..0s..se..cd..1d..9l..0l..gl..2w..6t..qy..f6..dp..mx..2e..pp..1a..xx..em..h8..9l..vm..sz..wi..wh..ee..dj..3w..uw..pd..p2..zk..h1..kc..q1..65..8z..3b..h4..v9..y5..oc..vi..gn..ld..bv..31..wt..5h..ye..00..b8..gn..ws..qw..ho..12..jt..wm..h5..bf..hr..p5..mj..rb..ck..ta..lb..qm..4f..km..mm..90..kw..fo..tz..bz..1x..1b..kr..jl..ly..am..l7..it..jw..gk..19..ni..ac..sf..7q..x1..ug..yy..yf..bb..dh..yb..bd..ws..l6..hv..y2..fn..im..8j..mz..rk..sp..q7..zm..ml..06..zm..z9..tu..8n..6n..3v..sz..vr..zk..ps..tb..gc..ku..bh..ri..9v..it..eo..ir..ox..34..4g..ng..sj..kh..dk..q9..wj..j2..o3..dw..ux..w4..ay..ps..ok..k7..ns..gw..ps..ll..xh..yk..nw..rx..yc..6o..fg..lr..yk..k3..tz..ri..pc..6i..8t..ls..kj..gh..g6..gu..fm..1x..42..vt..ay..ys..uj..go..xb..bq..pq..ke..0b..58..sv..np..zm..iy..ez..yp..rd..fj..rj..a3..f2..uo..bq..tb..hj..im..jv..ad..om..9a..ar..dv..qd..bh..ad..ps..md..ww..2m..mn..5j..gg..ne..yn..7j..is..4v..ey..v5..fz..x2..x6..dc..xg..4v..rb..hk..wi..es..wp..jq..lb..j2..1k..ti..h7..xy..ey..mr..51..n7..xf..a6..tm..8n..tm..7m..cw..wv..ob..ye..xl..jd..wd..8h..5a..dz..ht..bi..ia..1j..ow..1y..sk..l2..sb..p9..9a..eq..wj..t4..n9..hd..vi..b5..cj..j8..nm..pc..7r..jh..f5..2g..ip..pd..re..lv..wx..4h..0h..1l..su..e0..n5..0m..3m..wh..4i..xj..qi..xt..gb..zp..a8..lx..sy..ig..bu..jw..rs..td..08..kb..qy..qi..q6..yu..gi..21..tl..6p..gz..j8..r5..i6..cc..kn..sh..55..jg..jg..xl..6z..cc..ak..yo..tt..ax..yi..be..lu..z9..cp..vx..to..he..fq..n2..23..oj..al..am..o3..ty..qz..oe..o8..bk..0i..pw..ck..7g..ns..zj..72..71..zf..qq..d3..km..cp..ew..pj..tm..ad..lw..0f..wu..fv..m3..sz..gg..by..wh..qu..cg..kk..a9..ah..4g..pe..li..0c..ns..co..cd..4q..7k..by..sq..uo..d4..vw..kl..zq..pz..tf..fv..gg..lp..8b..le..jn..xs..kv..ft..ho..ou..ny..1o..dj..8s..mq..oh..fp..xg..pz..oz..pu..qd..tk..9w..eo..gn..gb..rj..tt..uc..fi..le..jx..ke..gb..a0..cm..bz..ig..ci..xa..m2..yn..ln..i5..6x..3u..kf..3j..4l..j6..ul..fv..i5..wh..gt..jz..xy..ga..dt..y9..4a..tx..zm..j4..6r..nk..ku..ra..2o..ah..am..0v..e7..wt..td..nk..t4..z5..ps..3p..gv..ue..xj..o8..oc..rm..lq..gb..jk..5f..wv..hd..dp..kt..tm..tm..oi..if..ut..bh..ff..uo..h1..bq..jw..0q..zo..qz..0r..4t..pd..mx..cl..ga..pk..kq..y0..cj..h8..rj..pp..vy..6k..vj..gd..o6..ij..jh..qi..kk..ra..3r..v2..85..ac..8a..3c..pv..mu..9y..au..e7..ye..sc..8g..25..bq..bi..kx..a2..uk..8m..dy..oc..aw..lf..ic..lb..c4..41..wg..ui..pn..ms..m8..vo..mi..og..sp..mn..sa..pd..tx..sa..rj..wm..w5..tt..aq..sb..ng..g6..0p..pl..cl..yh..eb..h3..mc..lt..a0..or..s0..cz..oa..ha..6o..he..xo..uo..9c..bh..ep..b1..l7..jo..j7..ma..0j..tw..d9..e2..hm..ca..8h..nq..go..en..w9..lb..t3..vh..za..x4..pg..mm..vc..23..qm..f3..7k..5i..2g..m7..xe..a1..6e..le..m7..kj..3z..fj..dm..1x..ac..uu..is..56..xm..ej..5s..np..dg..gt..tu..my..9c..ue..ea..z9..lj..cb..ct..cv..y8..go..5u..oo..eb..vf..kd..m3..us..6d..ao..os..o1..xd..le..ik..9g..ir..uh..nr..eb..xl..w8..jb..mr..7t..ps..h0..d9..uw..nw..hh..lh..dn..8h..t2..ey..lq..gv..fz..qm..mb..pw..rb..jx..6e..ej..ak..93..ul..bo..dr..x0..ue..sw..bk..j5..i7..hg..hi..kn..em..py..8k..go..tw..ep..8p..se..lg..wp..nj..uq..r1..4b..ms..cp..ke..om..8g..hh..do..fx..ov..tc..ci..nb..wx..mn..3e..xz..fy..sj..o4..ob..v1..qd..1u..il..co..zb..yb..2i..vh..nn..7c..st..fg..d7..g1..i0..nm..un..pn..no..yq..m4..24..35..gs..wh..06..8g..ge..sb..x9..dn..xf..ni..vg..gu..fj..rq..0n..uu..wa..hh..sw..rs..lw..4u..pl..ia..hv..or..lo..hc..ft..c6..ku..gs..1n..87..aa..jx..eu..7p..ud..7w..k8..go..4e..ny..2r..1k..3b..uo..3u..8c..jc..a0..4q..wg..z1..gg..7c..xo..qh..mz..sx..jw..37..62..dv..lt..7o..vf..4p..ol..ws..8a..6r..qd..yr..9z..0j..a5..zi..bx..ip..un..4o..yu..hv..jc..vw..dp..0k..jg..xg..vc..if..bd..t6..ns..us..so..bz..zd..nz..1m..bh..pq..je..ty..wi..xb..na..tk..hw..oy..d1..ur..uv..eq..vw..fs..7j..lq..gt..kx..wt..rt..hs..jk..rk..2p..be..xr..4d..at..tb..4x..3l..hy..k9..mw..rk..vv..sr..fp..rd..3n..a3..d8..ax..gf..te..vc..j1..tq..cx..na..sq..6b..jx..7w..se..xo..kl..yx..xw..o4..o8..sd..nt..mv..kr..x3..kd..5k..hq..pn..zg..ge..4p..6k..j3..tn..o0..vi..4c..fg..st..ok..g5..5r..w8..dv..nn..j6..gt..uj..yq..mj..e9..6i..uw..kk..ba..0s..ka..yq..hi..c4..e9..yd..dc..tj..or..ni..e6..xp..sd..kr..bm..ig..pk..g1..rs..bg..wl..t7..5y..mg..qe..hb..oi..ba..nb..dy..pp..ot..vy..ky..aj..75..x3..vc..ul..e8..03..rz..xu..an..dr..zn..qm..o8..wd..ng..t2..7q..ug..qn..ob..em..fz..dw..07..mx..us..lj..sq..aq..da..1y..oi..hx..97..bq..w0..1h..qv..0l..zm..3l..yq..o1..6f..e0..kp..kv..bg..wn..uh..2f..hw..sq..zf..hn..mg..al..h5..xq..in..mq..lf..od..9a..tk..zk..zv..j7..fi..ra..o3..jg..ae..vz..za..rx..qi..xa..jg..us..pc..iz..lb..mv..4a..oj..yb..dm..qz..yi..lt..hp..bh..lw..kq..8q..fs..ul..tj..or..gx..kq..mt..sv..2q..ye..go..ey..b4..iw..nc..x9..hj..am..bs..yn..se..cz..dk..qv..hb..l2..pd..s9..fw..nu..mq..4c..fv..eg..uu..ox..ui..ob..qu..fq..bp..ii..gs..rx..v7..5a..hd..nx..26..1e..1y..av..sp..s5..3t..ds..0d..e9..qn..vd..cr..le..kd..5d..wi..7n..tt..3g..cy..rd..pg..kc..ji..4h..ja..1l..ry..ti..x6..4x..lc..c3..h0..4f..of..5b..hc..80..v9..bl..nk..zp..gp..ms..r4..cr..pm..sw..dh..tv..aw..mj..us..hn..jk..ik..li..oi..1g..lm..il..9e..qt..v3..yk..p3..k7..il..ln..in..cr..hk..1 Ocean Villa - Đất Nền Biệt Thự Biển Bình Châu - Bà Rịa Vũng Tàu

Đất nền biệt thự biển Ocean Villa tọa lạc tại Trung tâm thị trấn Bình Châu – là một trong những khu vực tiềm năng nhất của huyện Xuyên Mộc nói riêng và tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nói chung.

THIẾT KẾ & QUY HOẠCH ĐỒNG BỘ THEO DẠNG BIỆT THỰ BIỂN

VỊ TRÍ ĐẮC ĐỊA & GIÁ TRỊ NGHỈ DƯỠNG TỐT, RẤT KHÁC BIỆT

TIỀM NĂNG TĂNG GIÁ VÔ HẠN TRONG TƯƠNG LAI

Đăng ký thông tin
ĐỂ NHẬN BÁO GIÁ & TƯ VẤN
TỪ CHỦ ĐẦU TƯ

 • Tặng gói tư vấn thiết kế xây dựng trị giá 200 triệu
 • Tặng 1 đêm nghỉ dưỡng tại The Grand Hồ Tràm Strip - khu khách sạn đẳng cấp nhất Đông Nam Bộ
 • Ưu đãi chiết khấu lên đến 4% cho khách hàng thanh toán sớm
 • xe tham quan thực tế Khu OCEAN VILLA hàng tuần
 • Tặng ngay 1 chiếc xe SH 150i trong ngày sự kiện mở bán 06/01/2019. Đăng ký ngay tại đây để được tư vấn chi tiết nhất.

CƠ HỘI ĐẦU TƯ TRÊN QUỸ ĐẤT ĐẸP NHẤT BÌNH CHÂU

Lý giải vì sao Bình Châu lại đáng đầu tư

Lý giải cho việc chọn Bình Châu là nơi đầu tư mà không phải là một khu vực khác, ông Phan Khắc Mạnh Vũ – Giám Đốc điều hành Central Real đã chia sẻ: “Đánh giá về thị trường Bất động sản nghỉ dưỡng Bà Rịa Vũng Tàu hiện nay, thì Bình Châu – Xuyên Mộc là khu vực ẩn chứa nhiều tiềm năng phát triển sáng giá nhất bởi nơi đây đang sở hữu rất nhiều Quỹ đất đẹp, đồng thời giá bán lại rất tốt so với các khu vực khác. 

Theo thông tin quy hoạch và cơ sở hạ tầng đang dần hoàn thiện, cùng với tốc độ xây dựng của các dự án tầm cỡ tập trung tại đây thì giá đất sẽ còn tăng tăng trưởng mạnh từ 50% – 300%, thậm chí 500% trong vòng 1 đến 3 năm tới”

TỔNG QUAN KHU ĐẤT NỀN OCEAN VILLA:

 • Tổng diện tích quy hoạch: 6 ha
 • Số lượng sản phẩm: 100 nền
 • Giai đoạn 1: 16 nền
 • Giai đoạn 2: 50 nền
 • Giai đoạn 3: 3 ha
 • Pháp lý rõ ràng: Đất thổ cư có sẵn sổ đỏ
 • Giai đoạn 1 đã bán hết vói giá 3,8 triệu.m2 và hiện nay đang bán giai đoạn 2 giá dự kiến từ 3,9 đến 4,2 triệu/m2

TỪ TRUNG TÂM SÀI GÒN ĐẾN OCEAN VILLA

Đất nền biệt thự biển Ocean Villa tọa lạc tại Trung tâm thị trấn Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa – Vũng Tàu. Ôm trọn cho riêng mình cánh rừng nguyên sinh trù phú cùng bãi biển hoang sơ tinh khôi, Ocean Villa sở hữu vị trí và giá trị thật sự khác biệt.

Từ Tp.HCM đi theo tuyến đường cao tốc Long Thành – Dầu Giây, kết nối vào đường Quốc lộ 55 đi về theo hướng thị trấn Bình Châu – Xuyên Mộc, đất nền biệt thự biển Ocean Villa chỉ cách chợ Bình Châu 1km. Ngoài ra, quý khách còn có thể di chuyển theo tuyến đường Ven Biển, để khám phá trọn vẹn sức hấp dẫn của Bình Châu trên con đường đẹp nhất thành phố Bà Rịa.

VỊ TRÍ OCEAN VILLA TỪ TP.HCM

Nếu quý khách hàng đi từ TP.HCM đến đất nền biệt thự biển Ocean Villa, tổng hành trình sẽ vào khoảng 120km trong khoảng 90 phút.

GIÁ TRỊ VÀNG CỦA ĐẤT NỀN BIỆT THỰ BIỂN OCEAN VILLA

ĐẤT NỀN BIỆT THỰ BIỂN OCEAN VILLA KHÔNG CHỈ LÀ KÊNH ĐẦU TƯ ĐÚNG ĐẮN VÀ HIỆU QUẢ
MÀ CÒN MANG LẠI NHỮNG GIÁ TRỊ SINH LỜI NHANH CHÓNG HẤP DẪN CHO QUÝ KHÁCH HÀNG.

Tiềm năng tăng giá vô hạn: Thị trấn Bình Châu có đường bờ biển dài hơn 11km và khu bảo tồn thiên nhiên Rừng nguyên sinh Bình Châu với 11.293 ha. Theo các chuyên gia dự báo, khi các dự án lớn đang triển khai đi vào hoạt động, đặc biệt là giai đoạn 2 của Hồ Tràm Strip (5 tỷ USD), sân bay do Hồ Tràm đầu tư (hơn 4000 tỷ đồng), dự án của tập đoàn W.C.G Worldwide Holdings Inc – Anh Quốc (6,5 tỷ USD)… sẽ giúp đất tại khu vực này tăng trưởng mạnh từ 50% – 300%, thậm chí 500% trong vòng 1 đến 3 năm tới đây.

Đất nền biệt thự biển Ocean Villa không chỉ kênh đầu tư đúng đắn và hiệu quả, mà còn mang lại những giá trị sinh lời nhanh chóng hấp dẫn cho quý khách hàng.

2 Mức đầu tư hấp dẫn: Với giá chỉ từ 3,9 tr/m2 đất thổ cư nhà đầu tư sở hữu ngay đất nền biệt thự biển có vị trí đẹp, sát biển mà không nơi nào có được.

 3 Tiếp theo, tiềm năng du lịch to lớn: Sở hữu vị trí đắc địa và được thiên nhiên ưu đãi tạo thuận lợi cho sự phát triển kinh tế du lịch. Tính đến tháng 6/2018 lượng khách du lịch đến Bà Rịa Vũng Tàu ước tính đạt 2,9 triệu lượng khách tăng 40% so với cùng kỳ, không dừng lại ở đó, chính quyền còn mời gọi đầu tư thu hút vốn nhằm góp phần tăng trưởng kinh tế và phát triển du lịch tại địa phương..

4 Pháp lý rõ ràng:Đất nền biệt thự biển Ocean Villa nằm trong quy hoạch đất ở đô thị, đã có sổ đỏ và công chứng sang tên ngay cho khách hàng.

LIÊN KẾT VÙNG CỦA OCEAN VILLA

Nằm ngay trong lòng tổ hợp du lịch giải trí Bình Châu, đất nền biệt thự biển Ocean Villa như một làn gió mới thổi vào thị trường du lịch biển, là điểm dừng chân lý tưởng, đem lại những trải nghiệm mới lạ giúp kỳ nghỉ của chủ nhân trở nên hoàn hảo. Với lợi thế vượt trội thu hút dân nhập cư ngày càng đông đúc cùng vùng biển giàu tiềm năng phát triển kinh tế, nơi đây hứa hẹn sẽ trở thành trung tâm du lịch bậc nhất tại Đông Nam Bộ.

ĐĂNG KÝ NHẬN PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN & GIỎ HÀNG

TRUNG TÂM ĐÔ THỊ BẬC NHẤT TẠI KHU VỰC ĐÔNG NAM BỘ

Cách trung tâm TP.HCM khoảng 100 km chạy theo tuyến đường quốc lộ 51 và cao tốc TP.HCM – Long Thành, Bình Châu được kết nối bằng tuyến đường Ven biển đẹp nhất tỉnh BR – VT

Tiện ích ngoại khu VƯỢT TRỘI

Nằm trong khu dân cư, cơ sở hạ tầng hoàn thiện, sở hữu công viên cây xanh sạch đẹp thoáng mát.

Dễ dàng đến các địa phận: UBND Bình Châu (1,5 km), Chợ Bình Châu (1,2 km), UBND Huyện Xuyên Mộc, Cảng Biển Bình Châu (1,7 km),

Kết nối nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng: Suối khoáng Bình Châu, KDL Đạt Gia, KDL Long Châu, Biển Sông Lô – Suối Ồ, The Grand Ho Tram Strip…

GIÁ TRỊ KHÁC BIỆT CỦA ĐẤT NỀN BIỆT THỰ BIỂN

OCEAN VILLA

Tại Ocean Villa, chúng tôi có lợi thế khi sở hữu cánh rừng nguyên sinh trù phú hiếm có duy nhất còn lại ở Việt Nam. Chủ đầu tư tôn tạo và phát triển đồng bộ các mảng xanh, thảm thực vật nguyên sinh đa dạng tại đây. Chính vì vậy, khi đầu tư vào đất nền biệt thự biển Ocean Villa, quý khách hàng được trao nhận cả giá trị hữu hình và vô hình.

Đăng ký thông tin
ĐỂ NHẬN BÁO GIÁ & TƯ VẤN

GIỚI THIỆU OCEAN VILLA

 • Giá bán tốt nhất thị trường Bình Châu: 3,9 – 4,2 tr/m2
 • Quy mô: 6 hecta
 • Tổng sản phẩm: 100 nền
 • Diện tích trung bình: 500 m2 / nền, chiều ngang lên đến 15 m.
 • Pháp lý: Cam kết 100% nền đều có SỔ ĐỎ, hoàn thành thủ tục sang tên sau 30 ngày.
 • Thanh khoản nhanh chóng: Hiện tại giá đất còn thấp so với tiềm năng khu vực và đây là cơ hội để nhiều nhà đầu tư ngày càng quan tâm khu vực này nhiều hơn.
Đất nền biệt thự biển Ocean Villa mở bán theo 3 giai đoạn:

Giai đoạn I:

Tổng sản phẩm: 16 nền Giá bán: 3,8 tr/m2 Diện tích trung bình: 500 m2 Pháp lý: 100% có sổ đỏ. Thời gian mở bán: 20/09/2018

Giai đoạn II:

Tổng sản phẩm: 50 nền Giá bán: 3,9 - 4,2 tr/m2 Diện tích trung bình: 500 m2 Pháp lý: 100% có sổ đỏ. Thời gian mở bán dự kiến : Tháng 11/2018

Giai đoạn III

Tổng sản phẩm: 3 ha Giá bán: Đang cập nhật Diện tích trung bình: 500 m2 Pháp lý: 100% có sổ đỏ. Thời gian mở bán dự kiến : Đang cập nhật

Tiến độ hạ tầng tại đất nền biệt thự biển OCEAN VILLA

Hiện nay, toàn bộ hệ thống hạ tầng đất nền biệt thự biển Ocean Villa cơ bản đã được hoàn thiện bao gồm:

 • Đường đi đã trải nhựa rộng đến 12m
 • Hệ thống điện, hệ thống nước sạch hoạt động chỉnh chu.
 • Tiện ích nội khu: bãi đổ xe, công viên cây xanh, hồ sinh thái đang được xây dựng hoàn thiện.
 • Đường vỉa hè , cảnh quan xung quanh,…. đã được trồng cây, trang trí mảng xanh.
 • Hệ thống điện đã được lắp đặt- Khu tiện ích cảnh quan đang xây dựng…

TRẢI NGHIỆM DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG VĂN HÓA TẠI BÌNH CHÂU XUYÊN MỘC

Nhờ vào lợi thế thiên nhiên ưu đãi, thị trấn Bình Châu quy tụ khá nhiều khu nghỉ dưỡng du lịch đẳng cấp nổi tiếng với quy mô lớn, hoạt động rất hiệu quả, thu hút đến 70% du khách đến Bà Rịa Vũng Tàu chọn Bình Châu là nơi dừng chân lý tưởng.

1. Hệ thống tổ hợp du lịch tại Bình Châu

 • The Grand Hồ Tràm Strip – Khách sạn chuẩn 5 sao đẳng cấp nhất Đông Nam Bộ.
 • KDL Suối khoáng Bình Châu
 • KDL Suối Mơ
 • Khu Sinh Thái Long Châu
 • KDL Lạc Việt
 • KDL Sông Lô – Suối Ồ

HƯỚNG DẪN ANH CHỊ THAM QUAN THỰC ĐỊA TRONG NGÀY

2. Trải nghiệm văn hóa địa phương
 • Bình Châu sở hữu cánh rừng nguyên sinh trù phú quý hiếm còn lại của Việt Nam cùng Khu Bảo Tồn Thiên Nhiên Bình Châu – Phước Bửu hơn 11.000 ha.
 • Bình Châu còn nổi tiếng là vùng biển giàu tiềm năng với nghề câu mực truyền thống, nơi có hơn 1000 thuyền tàu đánh cá hoạt động, sản lượng đánh bắt trung bình hằng năm của Bình Châu đạt khoảng 8.000 tấn, tỉ lệ xuất khẩu chiếm 70%.
3. Khám phá Ẩm thực vùng miền
 • Quán ăn Hương Việt trên QL 55 là điểm dừng chân thường thức ẩm thực của rất nhiều du khách đến Bình Châu tham quan du lịch. Ở đây phục vụ nhiều món ăn đặc sản từ hải sản, đặc biệt là cơm niêu truyền thống.
 • Chợ Bình Châu cũng là một sự lựa chọn hoàn hảo để quý khách có thể thoải mái tự do mua hải sản như tôm, cua, ghẹ, mực,…

Những giá trị độc đáo vô cùng thiết thực chỉ có tại đất nền biệt thự ven biển Ocean Villa mang đến cho bạn!!!

Giá trị khác biệt của Đất nền biệt thự biển Ocean Villa so với hàng loạt dự án khác ?

Khi thống kê lý do các quý khách hàng của Central Real lựa chọn mua sản phẩm đất nền biệt thự biển Ocean Villa trong đợt mở bán đầu tiên, chúng tôi nhận được kết quả: Nhiều khách hàng quyết định mua Ocean Villa nhất vì thế đất tại đây mang đến cảm giác rất lạ, vị trí cực kỳ đẹp lại kèm theo sự thông thoáng, không gian mát mẻ, sinh khí thịnh vượng.

Đặc biệt, Đất nền biệt thự biển Ocean Villa có pháp lý rất rõ ràng, có sự cam kết đảm bảo uy tín từ chủ đầu tư khiến mọi khách hàng đều tin tưởng quyết định lựa chọn.

ĐẤT NỀN BIỆT THỰ BIỂN OCEAN VILLA XUYÊN MỘC BÌNH CHÂU

GIAI ĐOẠN I

Diện tích đất từ 500m2 có 16 nền giá 3,8 triệu/m2 ,
PHÁP LÝ: 100% có sổ đỏ.

GIAI ĐOẠN II

Diện tích đất từ 500m2 Tổng sản phẩm: 50 nền,Giá bán: 3,9 - 4,2 tr/m2  
PHÁP LÝ: 100% có sổ đỏ. Thời gian mở bán dự kiến : Tháng 11/2018

GIAI ĐOẠN III

Diện tích từ 500m2, Tổng sản phẩm: 3 ha Giá bán: Đang cập nhật 
PHÁP LÝ: 100% có sổ đỏ.Thời gian mở bán dự kiến : Đang cập nhật

NHÀ PHÂN PHỐI CHIẾN LƯỢC

Với sứ mệnh tạo nên những giá trị thực khác biệt cho các Nhà phân phối, Central Real luôn là thương hiệu hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực đầu tư và phân phối Bất động sản cao cấp tại các thị trường Vũng Tàu, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Phú Quốc.. Luôn tiên phong trên con đường khai phá, chinh phục những đỉnh cao thử thách mới, Central Real cam kết mang đến những giá trị độc đáo với tiềm năng sinh lời tốt nhất dành cho Quý nhà đầu tư.

Cơ hội vàng cho nhà đầu tư xứng tầm

ĐẤT LỚN DÀNH CHO DOANH NGHIỆP

Với mong muốn đem lại giá trị đầu tư tốt nhất đến với Quý khách hàng, Central Real luôn không ngừng nghiên cứu, tạo nên đa dạng nguồn sản phẩm chất lượng. Hiện Central Real đang sở hữu những quỹ đất lớn là cơ hội đầu tư đúng đắn đem đến những giá trị sinh lời bền vững lâu dài cho Quý nhà đầu tư.

HỢP TÁC ĐẦU TƯ

Đồng hành cùng chúng tôi, Quý khách hàng sẽ có cơ hội tiếp cận được những sản phẩm đầu tư đẳng cấp nhất khu vực. Điển hình đó chính là đất nền khu biệt thự biển Ocean Villa của chính Central Real phân phối độc quyền với tổng diện tích quỹ đất 6 ha tọa lạc ngay TRUNG TÂM tổ hợp du lịch giải trí của Bình Châu – Xuyên Mộc, nơi được kỳ vọng sẽ trở thành trung tâm đô thị sầm uất khi các dự án du lịch lớn đang được triển khai đồng bộ, xây dựng hoàn thiện từng ngày.
Kết hợp giữa sự am hiểu thị trường của Quý nhà đầu tư và chuyên gia tài chính của Central Real, chúng tôi tin chắc rằng đây chính là cơ hội đầu tư đúng đắn đem đến những giá trị sinh lời bền vững lâu dài cho Quý nhà đầu tư.

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN OCEAN VILLA: 

 • Đặt cọc giữ chỗ: 50 triệu/ giao dịch NHẬN NGAY quyền ưu tiên lựa chọn nền biệt thự đẹp.
 • Sau 7 ngày đặt cọc, tiến hành ký hợp đồng thỏa thuận đặt cọc và chuyển nhượng
 • Chọn phương thức thanh toán theo tiến độ trong 52 ngày hoặc thanh toán sớm 90%.
 • Cam kết 30 ngày công chứng sang tên hoàn tất thủ tục.

MỘT SỐ GHI CHÚ VỀ OCEAN VILLA THAM KHẢO THÊM

QUY HOẠCH, HẠ TẦNG GIAO THÔNG
MANG ĐẾN GIÁ TRỊ GIA TĂNG VỀ ĐẦU TƯ

Hạ tầng được chú trọng đầu tư mạnh

Cao tốc Long Thành – Dầu Giây, Cao tốc Biên Hoà – Vũng Tàu hoàn thành rút ngắn hơn nữa thời gian di chuyển; Sân bay Quốc Tế Long Thành sẽ là lực đẩy đưa một lượng khách Quốc Tế lớn trực tiếp về Long Hải – Hồ Tràm. Và Sân bay mới Lộc An sắp mở sẽ là đòn bẩy làm cho Xuyên Mộc - Bình Châu trở nên Hot hơn bao giờ hết

Lượng cầu vẫn tăng

Lượng khách đến với Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2016 trên 15 triệu/lượt => Cao gấp 3 lần Đà Nẵng và gấp 15 lần Phú Quốc là tiềm năng khai thác đầu tư du lịch hấp dẫn. - Lượng cung khan hiếm: BĐS nghỉ dưỡng, Resort cao cấp tại Xuyên Mộc Bình Châu vẫn còn khan hiếm, là cơ hội cho các nhà đầu tư đón đầu.

Tiềm năng phát triển các dịch vụ giải trí cao cấp

Casino Hồ Tràm lớn nhất và duy nhất tại khu vực Miền Nam (tại thời điểm này) => Phát triển mạnh mẽ các dịch vụ giải trí cao cấp của giới thượng lưu.

Đầu tư gia tăng mạnh mẽ

Giá biệt thự tại Xuyên Mộc - Bình Châu so với các thị trường nghỉ dưỡng như Nha trang - Đà nẵng - Phú quốc… đang còn rất mềm, trong khi các giá trị thiên nhiên hấp dẫn tại khu vực này vẫn chưa được khai thác triệt để.

BĐS biển là giá trị không thể thay thế

Cho nên việc SỞ HỮU VĨNH VIỄN một BĐS nghỉ dưỡng ven biển mang lại giá trị tinh thần và một tài sản lớn lâu dài cho bản thân, gia đình và các thế hệ con cháu.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

 • Địa chỉ: Thị Trấn Bình Châu, Huyện Xuyên Mộc , Bà Rịa Vũng Tàu
 • Hotline: 028 7307 5555 - 094 915 2424
 • Email: marketing@ccr.vn

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN

Close Menu
094 915 2424
NHẬN TOÀN BỘ THÔNG TIN TỪ CĐT
NHẬN NGAY TOÀN BỘ THÔNG TIN VÀ TƯ VẤN TỪ CHỦ ĐẦU TƯ

Những tư vấn chính xác từ giám đốc kinh doanh

TIẾT KIỆM THỜI GIAN

Chỉ với 10s để lại Email và SĐT